Profil

Uddrag fra Kraks Blå bog 2019 - 2020


BIRKLER Jacob formand; f. 1/3 1974 i Skanderborg; Student (Aarhus Tekniske Gymn.) 1993; cand. mag. i filosofi og psykologi (Aarhus Univ.) 2000; AC-underviser på Ribe Amts Sygeplejeskole 2000-2005; Ekstern lektor, Filosofisk institut, Københavns Universitet 2001-2002; Adjunkt, Esbjerg statsskole 2003-2004; lektor på Jordemoderuddannelsen, UC-Syddanmark 2005-2013; ph.d. i medicinsk etik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Univ. 2009. Medl. af Det Etiske Råd 2010; formand for Det Etiske Råd fra 2011-2016. Konsulent fra 2013; Bestyrelsesmedlem i OK-fonden fra 2016.


Har skrevet en lang række bøger om filosofi, etik og videnskabsteori:

Filosofi & Sygepleje (2003); Videnskabsteori - en grundbog (2005); Etik i sundhedsvæsenet (2006); Nye veje til sygepleje (2007); Etisk Håndværk (2009); Filosofi og jordemoderkunst (2010); Den digitale patient (2011); Helt uden grænser - Etik og seksualitet (2012); Bogen om provokeret abort - perspektiver og udfordringer (2014); Døden i et professionelt perspektiv - de svære valg (2015); Overvågning i sundhedsvæsenet (2016); Etik i ældreplejen (2017); Etik i psykiatrien (2018); Den umoralske politiker (2018); Kreativ etik - etisk design og designeretik (2019); Pinlige øjeblikke, akavede situationer og dobbeltmoralske skrupler. Hverdagens etiske dilemmaer (2019); Etik - en grundbog (2019).


Har desuden skrevet talrige artikler i fagblade og videnskabelige tidsskrifter.

Debattør i danske medier og hyppig anvendt foredragsholder.

Modtager af ældrerådenes hæderspris i 2016.


Uddrag fra Wikipedia

Jacob Birkler (født 1974) er en dansk filosof, forfatter, debattør og foredragsholder og har været medlem af Det Etiske Råd siden 2010 samt været formand for rådet fra 2011 til 2016. Birkler er cand. mag. i filosofi og psykologi fra Århus Universitet i 2000 og ph.d. i medicinsk etik fra Syddansk Universitet i 2009.

Jacob Birkler har arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis og undervist på talrige sundhedsuddannelser. Forfatter til flere bøger og artikler, primært om etiske emner. Debattør i danske medier og deltager i radio- og TV-programmer. Modtager af ældrerådenes hæderspris i 2016.


Udvalgte interviews om etik, filosofi, kultur og politik

Interveiw til Politiken d. 23.09.2018

Interview til Politiken d. 11.01.2016

Interview til Jyllands-Posten d. 12.12.2015

Interview til Politiken d. 11.01.2015

Interview til Politiken d. 9.2.2014

Interview til Kristeligt Dagblad d. 21.1.2014

Interview til Kristeligt Dagblad d. 8.11.2012

Interview til Kristeligt Dagblad d. 10.12.2012

Interview til Politiken d. 3.6.2012

Interview til Politiken d. 20.06.2013

Interview til Kristeligt Dagblad d. 28.06.2013


Deltager i talrige radio- og TV-programmer

Eksempel: 'Indefra med Anders Agger' om Det Etiske Råd (link)